Info om oss

Den mest traditionella sommarestraden i Helsingfors

Den historiska Esplanadsestraden finns i Esplanadparken, i hjärtat av Helsingfors. 

Sommarestradens fria konserter och andra evenemang samlar publik såväl bland lokala människor som turister. I tiotal konserter på estraden kan man se unga yrkesmusiker och veteranartister från oss och andra ställen. Vintertid kan man på estraden se konst, och under den mörka tiden har t.ex.  Lux Helsinki-ljusverken lyst upp estraden. 

På somrarna har man traditionellt kunnat njuta av Jazz-Espa, som också kallats Finlands längsta jazz-festival och Etno-Espa som omfattande presenterar ny folkmusik. Det händer en massa på Esplanadestraden också under Konstens natt, Helsingforsdagen och övriga storevenemang. 

Uppträdandena pågår från maj ända fram till början av hösten. Man kan lyssna till konserter i huvudsak från onsdag till fredag. Kom i tid så säkrar du en sittplats! Under uppträdanden kan man avnjuta förfriskningar t.ex. på terrassen till Restaurang Kappeli som ligger mittemot.Kontakta oss:


Esplanadsestraden

Produktionsteam
espanlava(at)hel.fiFölj oss i sociala medier:

    Facebook


    Twitter


     Instagram


Vi är en del av Helsingfors stad

Esplanadestraden hör till de allmänna kulturtjänsterna inom Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.  Savoyteatern underordnar Espaestraden.
Esplanadestradens historia

Den första musikpaviljongen byggdes år 1881

Esplanadestradens nuvarande utseende härstammar från senare hälften av 70-talet, men levande musik har klingat i Esplanadparken mycket längre. Restaurang Kappeli öppnade sina dörrar sommaren 1867, samma dag som Marskalk Mannerheim föddes. Den första, men anspråkslösa musikpaviljongen byggdes framför restaurang Kappeli år 1881. Sex år senare ersattes den med en ny, av arkitekt Blomqvist planerad musikpaviljong, som var utsmyckad med torn och blomornament. Parkgatans östra ända blev stilmässigt en enhetlig helhet.

Dagens estrad utformades år 1975

Dagens estrad placerar sig stilmässigt mellan klassicismen och funktionalismen. Den planerades av arkitektbyrån Jung & Jung. På båda sidor om läktaren fanns ursprungligen glaspaviljonger som avgränsade estraden. Mellan paviljongen och estraden placerades symmetriskt fyra flaggstänger på vardera sida för att ge karaktär åt helheten.


På 1960-talet togs glaspaviljongerna och flaggstängerna bort när området kring Kapellesplanaden omorganiserades. År 1975 förstorades föreställningsutrymmet genom konstruktionen av en skärmliknande utomhusscen framför estraden. Ombyggnadsarbetet slutfördes år 1976, då man placerade två montrar på fot asymmetriskt till höger om estraden: den ena på södra sidan och den andra på norra sidan bland planteringarna.


År 1987 överfördes Esplanadestraden från Helsingfors festspel och blev underordnad Kulturcentret och Savoyteatern.