För media

Kulturcentralen har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av informatören per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör kulturcentralens evenemang.

Emmaliisa Kaikkonen
Kulturproducent
p. 09 3103 7659, 040 4857 707
emmaliisa.kaikkonen@hel.fi 

Minna Roine
Kommunikationspecialist
09 310 88802, 040 192 4579
​​​​​​​minna.roine@hel.fi