För media

Kulturcentralen har en elektronisk bild- och textbank. Lösenordet får du av informatören per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör kulturcentralens evenemang.

Minna Roine
Kommunikationspecialist
09 310 88802, 040 192 4579
​​​​​​​minna.roine@hel.fi